Ansatte, styret & sportslig utvalg

Kontoret

Berit K. Fossum
Avdelingsleder

Berit er vår fast ansatte på kontoret, og hun oversyn over alt fra lag og støttepersonell, økonomi og fakturering, utdeling av utstyr, kontroll på styret og sportslig utvalg, til alt imellom.

Vennligst merk:

En tid fremover vil kontoret være ubemannet. Send en epost til kontoret@strindheimhandball.no og vil vi svare deg så snart vi kan. Det må påberegnes noe lengre svartid, og ved en eventuell hastesak ta kontakt med leder Elin Renolen eller nestleder Christina Straub.

Sportslig utvalg

Linn Finnehaug
Sportslig leder
Tlf.: 91315210
Epost: sportsligleder@strindheimhandball.no

Morten A.Aspnes
(J2006/J2011Å)
Utvalgsmedlem
Tlf.:
Epost: morten.aspnes@hotmail.com

Per Morten Eriksen
(J2007/J2013S)
Utvalgsmedlem
Tlf. :
Epost: per.m.eriksen@gmail.com

Hege Kristine Kvitsand
(J2004/J2008)
Utvalgsmedlem
Tlf.:
Epost: hege.kristine.kvitsand@vikingventure.com

Bente Bremseth
(G2006Å/G2008Å)
Utvalgsmedlem
Tlf.:
Epost: bentebremseth@gmail.com

Styret

Styret i Strindheim IL Håndball velges av årsmøtet, som holdes i februar hvert år. Vanligvis velges styremedlemmer for to år av gangen, og mange av styremedlemmene har vært med flere perioder. Dette gir god kontinuitet og godt samarbeid i styret. Det er mange arbeidsoppgaver i styret, men siden det er mange styremedlemmer som bidrar, blir det ikke så mye på hver enkelt. De siste årene har styret selv fungert som valgkomité, og får derfor selv ansvar for å få tak i folk som kan bidra til å drive arbeidet videre.

Nedenfor ser du alle som er styremedlemmer pr. i dag, samt hvilke ansvarsområder de har. Om du har lyst å bidra selv, ta kontakt med hvem som helst av de som sitter i styret i god tid før årsmøtet.

Elin Renolen
Styreleder
Tlf.: 
Epost: leder@strindheimhandball.no

Christina Straub
Nestleder
Tlf.: 
Epost: nestleder@strindheimhandball.no

Frode Thomas Isaksen
Anlegg
Tlf.: 92141000
Epost: anlegg@strindheimhandball.no

Børge Breivold
Styremedlem
Tlf.: 90242000
Epost: dommer@strindheimhandball.no

Linn Finnehaug
Styrerep. sportslig
Tlf.:
Epost: sportsligleder@strindheimhandball.no

Willem Schildkamp
Webansvarlig
Tlf.: 95152108 
Epost: webmaster@strindheimhandball.no