Ansatte, styret & sportslig utvalg

Administrativ leder

Mona Østgård
Administrativ leder
T: 95901410
E: kontoret@…

Sportslig utvalg

Linn Finnehaug
Sportslig leder
Tlf.: 91315210
Epost: sportsligleder@strindheimhandball.no

Morten A.Aspnes
(J2006/J2011Å)
Utvalgsmedlem
Tlf.: 92029290
Epost: morten.aspnes@hotmail.com

Anja Botngård
(J2013 / G2015)
Utvalgsmedlem
Tlf.: 97684327
Epost: anja.botngard@gmail.com

Per Morten Eriksen
(J2007/J2013S)
Utvalgsmedlem
Tlf. : 94023255
Epost: per.m.eriksen@gmail.com

Morten Dahlen Loennechen
(G2013 Strindheim)
Utvalgsmedlem
Tlf.: 99392313
Epost: morten.loennechen@gmail.com

Vera Rødsjø
(J2014 / G2016)
Utvalgsmedlem
Tlf.: 90764238
Epost: vera.rodsjo@gmail.com

Bente Bremseth
(G2006Å/G2008Å)
Utvalgsmedlem
Tlf.: 92417114
Epost: bentebremseth@gmail.com

Styret

Styret i Strindheim IL Håndball velges av årsmøtet, som holdes i februar hvert år. Vanligvis velges styremedlemmer for to år av gangen, og mange av styremedlemmene har vært med flere perioder. Dette gir god kontinuitet og godt samarbeid i styret. Det er mange arbeidsoppgaver i styret, men siden det er mange styremedlemmer som bidrar, blir det ikke så mye på hver enkelt. De siste årene har styret selv fungert som valgkomité, og får derfor selv ansvar for å få tak i folk som kan bidra til å drive arbeidet videre.

Nedenfor ser du alle som er styremedlemmer pr. i dag, samt hvilke ansvarsområder de har. Om du har lyst å bidra selv, ta kontakt med hvem som helst av de som sitter i styret i god tid før årsmøtet.

Elin Renolen
Styreleder
Tlf.: 90031595
Epost: leder@…

Linn Finnehaug
Styrerep. sportslig
Tlf.: 91315210
Epost: sportsligleder@…

Frode Thomas Isaksen
Anlegg
Tlf.: 92141000
Epost: anlegg@…

Børge Breivold
Styremedlem
Tlf.: 90242000
Epost: dommer@…

Alexander H. Skjefte
Styremedlem
Tlf.: 92656800
Epost: alexander@pubogkjokken.no