Årshjul styret og komiteer

Styremøter

 • 23.01. – Styremøte kl 16.15-18.30
 • 26.02. – Årlig møte kl 18.00 Adr; Navigator Kompetanse, Travbanevegen 6
 • 11.03. – Styremøte 16.15-18.30. ForeldreUtvalget kl 18.30-20.00. Klubbhuset (2.etg)
 • 07.05 – Styremøte kl 16.30-18.30. Klubbmøte 18:30-20:00 på Strindheim skole.
  OBS: Komiteer skal utnevnes: klubbdugnad, treningsleir for de eldste, Camp Strindheim for de yngste
 • 06.06. – Styremøte etterfulgt av komitemøte: Camp Strindheim
 • 13.08. – Styremøte kl 16.15-18.30. Klubbhuset
 • 03.09. – Styremøte kl 16.30-18.30. Klubbmøte fra kl 18.30 på Strindheim skole
 • 01.10. – Styremøte kl 16.15-18.30. Klubbhuset
 • 05.11. – Styremøte kl 16.15-18.30. ForeldreUtvalget kl 18.30-20.00. Klubbhuset (2.etg.)
 • 10.12. – Styremøte kl 16.15-18.30. Klubbhuset

Komitemøter

 • Treningsleir 7. mai og 20. august
 • Camp Strindheim: 06.06. (og 1 i september)
 • Klubb (salgs)-dugnad

Treningsleir & Camp Strindheim

 • Treningsleir for de eldste: 23. til 25. august
 • Camp Strindheim (må avklares med fotball & hall-utleier): 21.09. eller 19.10.
 • Håndballskole 6 åringer (må avklares med fotball & hall-utleier): 22.09. eller 20.10.

Hovedstyremøte

 • 13.02. Hovedstyremøte kl 19.30-22.00, klubbhuset (2. etg.)
 • 20.03. Årsmøte kl 19.00-22.00, klubbhuset (2. etg)
 • 23.04. Hovedstyremøte kl 19.30-22.00, klubbhuset (2. etg.)
 • 25.06. Hovedstyremøte kl 19.30-22.00, klubbhuset (2. etg.)
 • 10.09. Hovedstyremøte kl 19.30-22.00, klubbhuset (2. etg.)
 • 22.10. Hovedstyremøte kl 19.30-22.00, klubbhuset (2. etg.)
 • 26.11. Hovedstyremøte kl 19.30-22.00, klubbhuset (2. etg.)