Bli dommer

Strindheim IL Håndball ønsker å sikre rekrutteringen av nye barnekampledere og dommere, og siden det nå et underskudd av dommere, vil vi mer enn gjerne høre fra deg som har lyst å bli en dommer.

Alle som er 15 år eller eldre kan melde seg på barnekampleder kurs, gjerne sammen med en makker som en har lyst til å dømme sammen med. Kursene er gratis og du får veiledning og oppfølging av klubbens Dommerutvikler.

Å være barnekampleder eller dommer er utviklende, spennende og en god inntektskilde for de som ønsker å tjene litt ekstra. 

Dommere utvikler ofte en bedre forståelse av spillet og synes det er både spennende og utviklende å lede og veilede barn og ungdom i håndballkamper.

Har du lyst til å bli dommer er det bare å ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg i gang!

Litt om det praktiske

Alle dommere i klubben må løse lisens. Dette fungerer på samme måte som når du er spiller. Som dommer kan du få lisensen refundert under visse forutsetninger. Se mer under «Dommerutstyr».

Kontrakt

Strindheim Håndball skriver ny kontrakt med alle dommere hvert år. Ta kontakt med Dommerkontakten i styret dersom du har spørsmål til dette.

Utstyr

Dommere i Strindheim IL Håndball tildeles en startpakke ved fullført barnekamplederkurs.

  • 1 stk dommerskjorte
  • 1 stk dommershorts
  • 1 fløyte
  • 1 pk rød/gul kort

Utslitt/ utvokst utstyr dekkes etter behov (kontakt kontoret for nytt utstyr), og gammelt utstyr skal leveres inn på kontoret (for evt. gjenbruk). Når en dommer slutter å dømme for Strindheim IL Håndball skal all bekledning og utstyr innleveres på kontoret.

Møter

Det avholdes dommermøter i klubben med jevne mellomrom. Ta kontakt med klubbens dommeransvarlig (som sitter i styret) om du vil vite mer.

Spørsmål?

Ta kontakt med dommeransvarlig Børge Breivold om du ønsker å vite mer om betingelser for dommere  i Strindheim Håndball.

Børge Breivik

Børge Breivold
Tlf.: 90242000
Epost: dommer@strindheimhandball.no