Bli trener

Å være trener i Strindheim Håndball er en inspirerende, morsom og motiverende utvikling av både seg selv og laget man trener. Klubben tilrettelegger for treneren slik at arbeide i det enkelte lag fordeles på en fornuftig måte.

Vi er alltid på jakt etter deg som har lyst til å bli trener, og vil legge forholdene til rette for at du skal trives og vokse i rollen. Ta kontakt med oss i dag om du har en gryende trenerspire i deg.

LItt om det praktiske

Alle lag bør ha minst en hovedtrener, assistent trenere og foreldrekontakter. På denne måten kan treneren holde fokus på spillerne under treninger, kamper og cuper og fordele annet arbeide på lagets støtteapparat. I tillegg kan det være nødvendig å opprette foreldreansvarlige under spesielle arrangementer som for eksempel cup og treningsleir som betinger reise og overnatting.

Hovedtrener skal ha ansvar for at det er godt samhold i gruppen, at det er riktig kvalitet på treningene og at laget arbeider mot et felles mål. Hovedtrener skal delegere oppgaver til assistent trenere, foreldrekontakter og støtteapparatet/foreldregruppen etter behov. Assistent trenere bistår hovedtrener på treninger, kamper og cuper.