Supporterartikler

På oppfordring i foreldrekontaktmøte har Strindheim Håndball  kjøpt inn Strindheimflagg og Strindheimskjerf til supportere! (Merk at skjerfene ikke er fullt så mørke som på bildet) Flaggene måler 70×50 cm,(pinnen er …

Bli spiller

Håndball er en morsom og engasjerende sport som passer for barn og voksne i alle aldre, og Strindheim Hånball tilbyr håndball for alle som måtte ønske det. Det er lett …

Årshjul for foreldrekontaktene

NB! De fleste datoene er anslagsvise. Følg med på informasjon fra klubben for de til enhver tid gjeldende fristene. Januar Frist lisens førstegangsbetaler 1.1     Oppdaterte laglister til kontoret …

Dugnad

Strindheim Idrettslag er som de fleste andre idrettslag i hovedsak drevet av frivillig innsats fra foreldrene til de aktive. Dette foregår på veldig mange måter, og foreldre bidrar på forskjellige …

Foreldrekontaktens oppgaver

Laglister Foreldrekontaktene for de ulike lag må oppdatere en lagsliste som inneholder oversikt over spillere og foresatt. Hver høstsesong skal det utarbeides en lagsliste med navn, adresse, telefon og fødselsdato …

Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom eget lag  (inkludert trenere) og styret i Strindheim håndball. Foreldrekontaktene har således en viktig rolle for laget og spillerne han/hun representerer. For at lagene skal kunne …

Ny i Strindheim

Velkommen som ny forelder i en av Norges største håndballklubber! Her finner du litt informasjon som du må kjenne til når ditt barn spiller håndball i Strindheim IL. Når du har lest …

Økonomiansvarlig

Ihht Norges Idrettsforbunds lover er det ikke anledning for lagene i Strindheim håndball å ha private lagskontoer eller kontantbeholdning. Dette er en beslutning gjort ut fra  Norges Idrettsforbund sine lover …

Å sitte i sekretariatet

[Klikk her for å logge inn i Live-løsningen] NB! Benytt felles StrindheimLive-pålogging Fra 9 år og oppover skal hjemmelaget stille med en-to personer til å sitte i  sekretariatet. Vanligvis fordeles …