Dugnader på Tapperiet

Strindheim håndball har fått masse tilbud om dugnader på Tapperiet også for kommende høst. Her må lagene melde seg slik at vi fyller vaktene og ikke mister muligheten. Anja Botngård har gjort en fantastisk jobb og har laget en egen Spond-gruppe som heter «DUGNAD på Tapperiet», med kode ESUBC.
Vi takker Anja for den store og gode jobben hun har gjort for oss, og ønsker henne lykke til i nye verv i klubben.
Stafettpinnen for Tapperiet-dugnadene er fra august 2023 overtatt av disse to:
Stine Storheil Dahle, mail: stine.storheil.dahle@gmail.com og
Monica Eik-Nes, mail: monica.ohlgren@gmail.com

Kontaktpersoner fra ulike lag som har deltatt på dugnader i vår, samt noen lag som ønsker å delta på dugnader framover, er allerede registrert i denne gruppa, men her er det behov for flere. MERK! Tapperiet kjører først til mølla prinsippet og det gjør vi også.  Vi legger ut behovet for dugnadsvakter som kommer fra Tapperiet, og dere melder dere på.

Det er mange vakter å få framover, og derfor er det god mulighet for flere lag å tjene penger her. Det er også slik at vi ikke bare trenger foreldre. På mange arrangement kan de eldste spillerne (fra 16 år og oppover) stille selv på dugnader som det ikke er 18-års grense på.