Foreldrekontaktens oppgaver

Laglister

 • Foreldrekontaktene for de ulike lag må oppdatere laget i Spond, så oversikten til enhver tid er korrekt. All info må være utfyllt og gruppa skal være koblet mot klubbens Spond (altså ikke private).
 • Hvert lag er nå koblet inn i klubbens oversikt, nye grupper opprettes ved oppstart på høsten.

Drakter og utstyr

 • Foreldrekontaktene skal ha ansvar for lagets drakter og melde inn behov for nye drakter. Foreldrekontaktene sørger for at alle spillere har trøye i riktig størrelse og med korrekt logo/tall. Hvis en spiller slutter, må drakt og evt. annet utstyr som hører håndballavdelingen til, leveres tilbake via foreldrekontakten.
 • Foreldrekontaktene skal også gjennom kontoret hente førstehjelpspakke, 10 stk kjegler, 10 stk vester etc.
 • Foreldrekontakter skal sørge for å få trykket på logo/tall hos vår klubbleverandør Intersport Lade Arena (event PrintIt i Haakon VIIs gate 13 om det er superhast)

Cupdeltakelse

 • Foreldrekontaktene har ansvaret for å melde på lagene til eventuelle cuper. Dette må skje i samarbeid med trenere, spillere og foreldre. Deltakelse på cuper dekkes av det enkelte lag, og blir dermed foreldrekontakten sitt ansvar.
 • Husk å sende inn  søknad om spilleberettigelse om dere skal utenlands på cup. Dette gjelder også i Norden

Barnekampledere

 • I aldersgruppen 7-8 år må noen av foreldrene stille som barnekampledere under avvikling av hjemmekamper. Dette organiseres av foreldrekontakten eller trenere som skal skaffe kampledere til lagets hjemmekamper. Barnekamplederne rekrutteres gjerne fra foreldrene i laget.
 • Det arrangeres kurs for barnekampledere – her bør flere foreldre fra hvert nyrekruttert lag stille. Det trengs ingen bakgrunn i håndball for å delta her. Foreldrekontakt sørger for påmelding til barnekamplederkurs for sitt lag.
 • Barnekamplederkurs kan arrangeres av Strindheim Håndball på forespørsel.
 • Se også denne siden for en lett innføring

Hallsekretariat

 • Sekretariatet har ansvar for at kampkort er tilgjengelig og utfyllt på riktig måte. Dette organiseres av foreldrekontakten. Se beskrivelse av rollen i instruks kampvert nederst.
 • Kampkort føres via Turneringsadmin Live

Aktivitetsavgift i Strindheim Håndball

 • Aktive innen Strindheim Håndball må betale aktivitetsavgift til håndball avdelingen.
 • Aktivitetsavgiften sendes direkte til den enkelte spiller gjennom Spond. Betaling inkl oppgjørsgebyr er i Spond.
 • Foreldrekontaktene har ansvar for å bistå styret med 1.purring ca 14.dager etter forfall.
 • Link til satser for aktivitetsavgift

Kampvert på alle kamper er nå påbudt. Se vedlagt instruks: