Foreldrekontaktens oppgaver

Laglister

 • Foreldrekontaktene for de ulike lag må oppdatere en lagsliste som inneholder oversikt over spillere og foresatt. Hver høstsesong skal det utarbeides en lagsliste med navn, adresse, telefon og fødselsdato på de enkelte spillerne.
 • Lagsoversikten skal inneholde opplysninger om hvilket lag dette gjelder. Denne oversikten skal ajourføres gjennom året og sendes fortløpende til kontoret
 • Som et minimum skal Lagslistene sendes kontoret innen 15.september og 15.januar

Drakter og utstyr

 • Foreldrekontaktene skal ha ansvar for lagets drakter og melde inn behov for nye drakter. Foreldrekontaktene sørger for at alle spillere/foresatte signer kontrakt på spilletrøye. Hvis en spiller slutter, må drakt og evt. annet utstyr som hører håndballavdelingen til, leveres tilbake via foreldrekontakten.
 • Foreldrekontaktene skal også gjennom styret anskaffe «medisinkoffert», kjegler, vester osv.
 • Foreldrekontakter skal fylle ut utstyrsliste (kopi sendes/oppbevares på håndballkontoret) slik at en har en komplett oversikt over utstyret til enhver tid og når det skal leveres tilbake.

Cupdeltakelse

 • Foreldrekontaktene har ansvaret for å melde på lagene til eventuelle cuper. Dette må skje i samarbeid med trenere, spillere og foreldre. Deltakelse på cuper dekkes av det enkelte lag, og blir dermed foreldrekontakten sitt ansvar.
 • Husk å sende inn  søknad om spilleberettigelse om dere skal utenlands på cup. Dette gjelder også i Norden

Barnekampledere

 • I aldersgruppen 7-8 år må noen av foreldrene stille som barnekampledere under avvikling av hjemmekamper. Dette organiseres av foreldrekontakten eller trenere som skal skaffe kampledere til lagets hjemmekamper. Barnekamplederne rekrutteres gjerne fra foreldrene i laget.
 • Det arrangeres kurs for barnekampledere – her bør flere foreldre fra hvert nyrekruttert lag stille. Det trengs ingen bakgrunn i håndball for å delta her. Foreldrekontakt sørger for påmelding til barnekamplederkurs for sitt lag.
 • Barnekamplederkurs kan arrangeres av Strindheim Håndball på forespørsel.
 • Se også denne siden for en lett innføring

Hallsekretariat

 • Sekretariatet har ansvar for at kampkort er tilgjengelig og utfyllt på riktig måte. Dette organiseres av foreldrekontakten. Se beskrivelse av sekretariat-rollen 
 • Kampkort føres via Turneringsadmin Live

Aktivitetsavgift i Strindheim Håndball

 • Aktive innen Strindheim Håndball må betale aktivitetsavgift til håndball avdelingen.
 • Aktivitetsavgiften sendes direkte til den enkelte spiller gjennom Buy-pass og Klubbadmin.
 • Foreldrekontaktene har ansvar for å bistå styret med 1.purring ca 14.dager etter forfall.
 • Link til satser for aktivitetsavgift