Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom eget lag  (inkludert trenere) og styret i Strindheim håndball. Foreldrekontaktene har således en viktig rolle for laget og spillerne han/hun representerer.
Egen gruppe i Spond er opprettet. Meld deg inn i gruppa via kode CTFSU (du må være medlem i Strindheim IL).

For at lagene skal kunne drives og nødvendige oppgaver ivaretas er vi avhengige av at foreldre stiller seg positive til å bidra til oppgaver som det kan komme forespørsler om fra foreldrekontakter og styret.

I løpet av håndballsesongen møtes alle foreldrekontaktene ca. 1 gang i måneden i Klubbhuset på Myra. Her vil det bli gitt informasjon fra styret som foreldrekontaktene skal formidle videre til laget sitt, det er også her en fin arena for erfaringsutveksling mellom nye og mer erfarne foreldrekontakter.

Det er en representant fra styret som leder disse møtene.