Halltid

Strindheim Håndball får hvert år tildelt antall timer i hall gjennom RMN med bakgrunn i antall påmeldte lag i serien (11-12 år) og antall lisensierte spillere pr 31/12 året før.

Trondheim Kommune tildeler all treningstid i gymsal. Denne tildelingen skjer etter søknad og har ingen mal for antall tildelte timer. Tildelte timer i gymsal skal fordeles på alle avdelinger i Strindheim IL, dvs. Håndball / Friidrett / Dametrim / Ski og Fotball.

Strindheim Håndball har ei hallfordelingsgruppe som står for fordelingen av hall/gymsaltid. Det er utarbeidet prinsipper for fordeling, så ta kontakt med kontoret om du ønsker disse. Hallfordelingsgruppa består av medlemmer av sportslig utvalg, avdelingsleder samt en uavhengig person. Kontakt kontoret for mer info.

Treningstidene i hall gjelder for perioden 1/9-30/4

  • Det er egen tildeling for høst / jul / vinterferie.
  • Treningstid kan utgå enkelte dager, og lagene må selv følge med på hvilke dager dette gjelder gjennom Hano
  • I løpet av sesongen må alle lag som ikke skal benytte treningstiden varsle i god tid så andre Strindheimlag får mulighet til å overta treningstiden. Hvis Trondheim Kommune/RMN oppdager/får info om at hallene står tomme i vår treningstid flere ganger, vil laget som skulle trent der kunne miste treningstiden og i tillegg straffes klubben med at en treningstid til forsvinner.
  • Kontakt håndballkontoret (se kontaktinfo nederst på siden) hvis dere skal varsle om enkelttimer dere ikke kan benytte i løpet av sesongen.

Treningstid i gymsal  gjelder for perioden 1/9- 20/6

  • Om dere ikke skal benytte treningstiden i gymsal skal også dette varsles håndballkontoret.