Håndballskole

Hver høst inviterer Strindheim håndball til håndballskole for årets 1. trinnere, og de fleste kommer fra Åsvang og Strindheim skole.

Elever på andre skoler ønskes imidlertid velkommen til å delta på håndballskolen og å benytte seg av tilbudet i Strindheim Håndball.,men vi oppfordrere disse spillerne til å delta i lokalt idrettslag sitt tilbud når dette finnes.Hele arrangementet preges av godt humør, stor innsatsvilje blant barna og god deltakelse fra foreldre og foreldretrenere.

Etter håndballskolen får barna tilbud om å bli med i sitt lokale håndballag. Laget er organisert under Strindheim håndball, som rekrutterer foreldretrenere og foreldrekontakter samt tilbyr kurs til disse.

Lagene starter normalt med 1 trening i uka i gymsal med fokus på basis håndballferdigheter som kast og mottak, stusse ball i bevegelse, skyte på mål, stå i forsvar og ikke minst det å jobbe sammen som et lag. Et sentralt element er at treningen er sosial og at barna har det morsomt.