Innkalling til årlig møte Strindheim Håndball 12. april 2023, 18:00


Det innkalles til årlig møte i Strindheim Håndball 12. april 2023, klokken 18:00-19:30 i Klubbhuset (kjelleren) på Myra.

Saker som ønskes behandlet av det årlige møte må være styret i hende innen 16 mars til nestleder@strindheimhandball.no  Sakspapirer sendes ut på forespørsel etter 19. mars, men legges også ut på vår hjemmeside.

Alle lag bør være representert på møtet.

Velkommen
Styret