Kampvert på alle kamper

Målsettingen med Fair Play arbeidet er at alle involverte i norsk håndball skal ha et bevisst forhold til håndballens grunnverdier forankret i prinsippet om Fair Play. Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger.

BESKRIVELSE:

En kampvert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette
Fair Play-ånd både på og utenfor banen. Dette betyr blant annet ekstra fokus på at dommerne blir tatt godt vare på og behandlet med respekt.