Lisens og forsikring

Fra og med det året man fyller 13 år må spilleren/dommeren betale lisens for å kunne delta/dømme i serie-/cupspill. Klubben må registrere lisenspliktige spillere i MinIdrett og spiller må opprette egen profil i MinIdrett. Vi anbefaler at mailadresse som benyttes ved oppretting av profil er en av foreldrene sin mail. Det må være samsvar mellom mailadresse som oppgis av bruker og klubbens registrering av spiller.

Lisensen betales til Norges Håndballforbund og dekker en forsikring for spilleren/dommeren. Denne gjelder også ved deltakelse i turneringer i utlandet (Om deltagelsen er rapportert inn til Region Nord i forkant av lagleder). Alle dommere skal også løse lisens på samme måte.

  • Kostnaden for lisens er avhengig av hvilken forsikringsavtale som velges – Lise , Lise pluss eller Lise ekstra.
  • For en nærmere orientering omkring lisenser henvises til Norges Håndballforbunds lisenssider.
  • Kostnaden for lisens er avhengig av hvilken forsikringsavtale som velges Lise eller Lise pluss. For en nærmere orientering omkring lisenser henvises til Norges Håndballforbunds lisenssider.
  • For spillere som opplever økonomi som barriere, kan det nå søkes NHF om støtte til dekning av lisensen. Gi beskjed til administrasjonen i god tid før 15. oktober 2023 for de eldste og 1. januar 2024 for 13 åringer – om du trenger støtte til lisens

Lisensbøter

Strindheim Håndball opplever at lisensbøter ikke blir betalt, og ønsker å bevisstgjøre trenere / oppmenn til ikke å benytte spillere som ikke har betalt lisens. Dommere skal heller ikke dømme kamper uten løst lisens.

Alle trenere / oppmenn har ansvaret for å sjekke om alle spillere på eget lag har betalt lisens. Om det benyttes spillere som ikke har betalt lisens gjelder følgende:

  • Laget er ansvarlig for bøter for spillere 13-18 år
  • Spiller er ansvarlig for bøter 18 år og eldre.

Dommerkontakt har ansvar for å sjekke om alle dommere har betalt lisens før de settes opp på kamper. Trener / oppmann har ansvar for å påse at lisens er løst for alle som meldes inn på kampkort i Landsdekkende serier.

Forsikring

Idrettsforsikring for barn opp til 13 år Alle barn som deltar i aktivitet gjennom  idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund er dekket av en barneidrettsforsikring.

Les mer om dette her. Skjema for skademelding finnes på samme side.