Medlems- og aktivitetsavgift

Priser og info

Medlemskap i idrettslaget

Alle aktive i Strindheim IL skal være registrert som medlem av klubben før de deltar i klubbens aktiviteter. Kontingenten går til generell drift av Strindheim idrettslag, samt at utøvere under 13 år er da forsikret gjennom Norges Idrettsforbund (les mer om denne forsikringsordningen her). Kontingent for medlemskap i klubben er:

Ordinære medlemmerKr. 200,-
TrenereKr. 50,-

Aktivitetsavgift

I tillegg til kontigent for medlemsskapet i Strindheim IL kommer en aktivitetsavgift for de som deltar i håndball.
Alle aktive må være innmeldt i sitt lag i Spond (NIF-godkjent medlemsregister). Alle som ønsker å prøvetrene hos oss, må melde ifra slik at vi får opprettet en hospiteringsavtale med hjemmeklubben. Dette er svært viktig mht forsikring av spiller.
De som deltar i andre idretter i Strindheim IL, har en lignende aktivitetsavgift. Les mer mer om medlemskap i SIL.

Avgiften benyttes til alt fra innkjøp av drakter og utstyr, treningskostnader, leie av hallflate, betaling av dommere og trenere, administrative avgifter (husleie, lønn, forsikringer) forskjellige støtteordninger.

Aktivitetsavgiften er differensiert på alder – det blir litt dyrere jo eldre spilleren er – og vi fakturer den årsklassen de spiller i. Det sendes ut faktura fortløpende til nye spillere på hel/halv avgift ift oppstart. Du får prøve om dette er noe for deg 2 ganger før faktura sendes ut.

Det gis ingen rabatter på aktivitetsavgiften for medlemmer som deltar i flere idrettsgrener i klubben.

Følgende satser gjelder pr. dato for Strindheim IL Håndball (SilH):

Alder(Spillende årsklasse)Sesongen 23/24
Klasse 6 årDe som ikke deltok på håndballskole betaler 350,-
Klasse 7 år1200,-
Klasse 8 år1800,-
Klasse 9 år2100,-
Klasse 10 år2450,-
Klasse 11 år3000,-
Klasse 12 år3300,-
Klasse 13 år3800,-
Klasse 14 år4200,-
Klasse 15/16 år4850,-
Klasse Jenter og gutterJunior /Damer senior/Herrer senior6300,-
  • For alle aldersgrupper sendes det i sesongen 23/24 ut faktura delt i to: Høst forfall medio september 2023 og vår medio januar 2024.i mai på ¼ av årsavgift,og ¾ med forfall i september. For sesongen 21/22 sendes faktura ut i august på hele

Lisens og forsikring (13+)

Fra og med det året man fyller 13 år, må spilleren betale en egen lisens for bl.a. å kunne delta i serie og cup spill.

Klubben må registrere lisenspliktige spillere – og spilleren selv må også opprette egen profil – i MinIdrett. Vi anbefaler at epostadresse ved oppretting av profil er en av foreldrene sin epost, da det må være samsvar mellom adressene som oppgis av spilleren og klubbens registrering av spiller.

Lisensen betales til Norges Håndballforbund og dekker en forsikring for spilleren. Denne gjelder også ved deltakelse i turneringer i utlandet (om deltagelsen er rapportert inn til Region Nord i forkant av lagleder).

Kostnaden for lisens er avhengig av hvilken forsikringsavtale som velges Lise eller Lise pluss. For en nærmere orientering omkring lisenser henvises til Norges Håndballforbunds lisenssider.

For spillere som opplever økonomi som barriere, kan det nå søkes NHF om støtte til dekning av lisensen. Gi beskjed til administrasjonen i god tid før 15. oktober 2023 om du trenger støtte til lisens. Mer informasjon om denne ordningen her!

Studenter

Studenter i fulltids utdanning ut over videregående skole, som kan fremvise gyldig studiebevis, vil ved søknad til Styret i Strindheim Håndball få innvilget en studentrabatt på kr.2.000,- pr sesong . De som ikke har fått tilsendt «studentfaktura» kan søke på eget skjema. Søknad sendes før sesongen avsluttes (1.mai). Meld gjerne inn til oppmann/foreldrekontakt ved oppstart at du er student,så får du riktig giro tilsen

Reduksjon ved skade

Spillere som blir skadet iløpet av sesongen og kan dokumentere dette fra helsepersonell, kan søke om redusert aktivitetsavgift i fraværsperioden, send en mail til kontoret. Fraværsperioden må utgjøre mer enn halvparten av treningsperioden.

Feilfakturering

Om du har fått feil faktura på noen av de ovennevnte avgiftene, ta kontakt med oss: dagligleder@strindheimil.no