Ny i Strindheim

Velkommen som ny forelder i en av Norges største håndballklubber! Her finner du litt informasjon som du må kjenne til når ditt barn spiller håndball i Strindheim IL.

Når du har lest denne side så vil vi anbefale at du klikker rundt på de andre fanene på hjemmesiden så blir du litt bedre kjent med klubben! Her kan du også finne informasjon om hva du kan bidra med dersom du vil være med på laget blant alle våre frivillige foreldre.

Utstyr

Når det gjelder utstyr er håndball en rimelig sport – utgiftene begrenses stort sett til kjøp av sko til bruk i haller/gymsaler samt kjøp av håndball til eget bruk.

Håndballavdelingen låner ut spillertrøye til alle spillere, om disse ødelegges eller mistes må de erstattes. Det tegnes egen avtale med laget om lån av spillertrøye.

Transport

For foreldrene påløper også utgifter til transport. Håndballtrening og kamper foregår i mørketiden, og avstanden til gymsal eller hall kan være slik at det er nødvendig med bil- eller busstransport.

Transportutgiftene øker etterhvert som spillerne blir eldre og spiller i grupper som omfatter klubber utenfor Trondheim. Fra 12-13 årsalderen er det ikke uvanlig med reiser til Kristiansund/Molde eller Røros/Tynset i sør og til Steinkjer i nord for å spille seriekamper. Bare unntaksvis er det overnatting ved slike utflukter.

Det er opp til hvert enkelt lag hvordan de vil organisere transport til/fra treninger og kamper og fordele kostnadene ved dette. Dersom et lag får uforholdsmessing store utgifter til reiser til seriekamper, vil styret kunne fatte vedtak om å utbetale bidrag for å redusere reiseutgiftene. Dette skjer etter søknad til håndballstyret.

Alle seriekamper spilles stort sett lørdager og søndager for klassene over 11 år.

Cuper

De fleste lag drar hvert år på en eller flere cuper utenfor Trondheim. Deltakelse i en slik turnering beløper seg til ca. kr. 2000,- for reise, mat og overnatting fredag, lørdag og søndag. I tillegg skal det gjerne være noe lommepenger, men de fleste lagene forsøker å sette grenser for hvor mye hver enkelt spiller får lov til å ta med til slike turneringer, ta gjerne initiativ selv for slike løsninger.Vi ønsker at det sportslige skal komme i fokus for alle lagene som deltar.

Beslutning om deltagelse på turneringer fattes i samråd mellom spillere, trenere og foreldre.

Treningssamling

Håndballavdelingen starter sesongen hvert år med en treningssamling (siste helg i august) for lagene fra og med 11 år og oppover. Det vil påløpe en deltageravgift på ca 1500 kroner (transport/overnatting/måltider/frukt)I forbindelse med denne treningssamlingen møtes også trenerne til et trenerseminar.

Min idrett

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten, blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min Idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer. Det er kun du som kan endre grunnleggende info. For at informasjon skal være tilgjengelig for andre, må du gi tillatelse til dette i grunninformasjon.

Les mer om MinIdrett her

Medlemsskap og kontigent Strindheim IL

Alle som spiller håndball for Strindheim IL må være registrert som medlemmer av klubben. Innmelding i klubben skjer via hovedlagets hjemmeside. eller som vanlig brev til: Strindheim IL Postboks 1406, 7444 Trondheim.

Vi gjør oppmerksom på at medlemskap i Strindheim IL er en betingelse for å delta i en forsikringsavtale som gjelder for alle medlemmer i klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund. Satsene for medlemsskap i klubben fastsettes på hovedårsmøtet som avholdes hvert år i februar/mars.