Økonomiansvarlig

Ihht Norges Idrettsforbunds lover er det ikke anledning for lagene i Strindheim håndball å ha private lagskontoer eller kontantbeholdning. Dette er en beslutning gjort ut fra  Norges Idrettsforbund sine lover hvor det er et krav at alle lagskontoer i et idrettslag skal inkluderes i regnskapet .

Rutine ved oppstart:

Send sms, mail eller ring til kontoret (tlf 959 01 410 eller dagligleder@strindheimil.no) og informer om følgende:

 • Økonomiansvarlig for lag
 • Navn på økonomiansvarlig
 • Personnummer
 • Mailadresse
 • Telefonnummer

Kontoret melder tilbake på mail når konto og tilgang er opprettet i Sparebanken 1 SMN: www.smn.no
Oppgjør via Spond og Vipps gjøres tilgjengelig for øko-ansvarlige pr lag. Vi bruker ingen kontanter i vår klubb.

D

Dobbel godkjenning

NIF, vårt forsikringsselskap samt revisor krever dobbel godkjenning av ALLE utbetalinger på lagskontoene.
Dobbel godkjenning gjøres av avdelingsleder samt dagligleder.
Økonomiansvarlige på lagene skal i løpet av høsten 2023 kun ha innsynsrett på lagets konto.

Vi har etablerer digital løsning via PowerOffice.
Egen SPOND gruppe for alle økonomi-ansvarlige er opprettet.
Koble deg inn via denne gruppekoden: https://group.spond.com/HTSYS.

Når laget endrer økonomiansvarlig er det viktig at det gis beskjed om det slik at vi får endret på fullmakter i banken.

Fra medio juli 2023 blir SMN Regnskapshuset håndballavdelingens – og hele klubbens – regnskapsfører.

Alle bilag mailes til: strindheimil@faktura.poweroffice.net
Gyldige format er: pdf eller bilde. Styreleder og dagligleder godkjenner og oppgjør skjer ukentlig.

Håndballavdelingens driftskonto nr: 4200 07 16795

Nærmere info samt opplæring gis fra avdelingens ansatte Mona.

Felles skjema til bruk for oss alle kan lastes ned her:

D

Utgiftsdekning til trenere og oppmenn fra lagene.

Noen lag velger å gi sine trenere/oppmenn et honorar direkte fra laget. Alle slike avtaler og utbetalinger skal avklares med håndballavdelingen på forhånd og helst i forkant av sesongen. Det er regler for skatter og avgifter som vi som Idrettslag må forholde oss til.

Ved spørsmål til rutinene ta kontakt med Mona: dagligleder@strindheim.il.no

D

Hvordan ta ut kontoutdrag

 • Logg inn i banken www.smn.no
 • Gå på oversikt og velg kontoer
 • Velg arkiv – og kontoutskrifter. Velg deretter periode fra til og hvilken konto man skal ha utskrift av
 • Sett hake i feltet for å lage pdf rapport. Trykk deretter vis bilag

D

Maler for lag som ønsker å føre sideregnskap:

D

D

D

DD

Føring og innrapportering av bevegelsene på lagskonto:

 • Eget skjema i Excel skal benyttes til føring av alle bevegelser på lagets konto
 • Skjema skal inneholde
  • inngående saldo for perioden
  • hver bevegelse i perioden skal føres på egen linje som skal inneholde bilagsnummer , dato og tekst med hva det er i tillegg til at beløpet skal føres i inn eller ut rubrikken.
  • Utgående saldo for perioden
 • Innsending av bilag og skjema skal gjøres hvert kvartal. Frister vil kommuniseres på mail. Det er 4 innsendingsperioder i løpet av et år. Viktig at fristen blir overholdt.
 • Alle bilag merkes med nummer. Starter alltid nytt år med bilag nr 1
 • Alle bilag skal sendes inn sammen med skjemaet i tillegg til kontoutskrifter for perioden.
 • I perioder det ikke er bevegelse skal skjema sendes inn men da med samme inngående og utgående saldo.
 • Innlevering gjøres ved at skjema, bilag og kontoutskrift skannes og sendes på mail til  kontoret@strindheimhandball.no .
 • Det skal være dobbel godkjenning av utbetalinger på lagskontoene (se punkt over).