Økonomiansvarlig

Ihht Norges Idrettsforbunds lover er det ikke anledning for lagene i Strindheim håndball å ha private lagskontoer eller kontantbeholdning. Dette er en beslutning gjort ut fra  Norges Idrettsforbund sine lover hvor det er et krav at alle lagskontoer i et idrettslag skal inkluderes i regnskapet .

Rutine ved oppstart:

Send sms, mail eller ring til Berit på kontoret ( tlf 467 84 08 eller kontoret@strindheimhandball.no) og informer om følgende:

 • Økonomiansvarlig for lag
 • Navn på økonomiansvarlig
 • Personnummer
 • Mailadresse
 • Telefonnummer

Berit melder tilbake på mail når konto og tilgang er opprettet i Sparebanken 1 SMN: www.smn.no

Dobbel godkjenning

Styret har besluttet å innføre dobbel godkjenning av utbetalinger på lagskontoene. Dette er i henhold til retningslinjene fra Norges Idrettsforbund. Dobbel godkjenning betyr at enten avdelingsleder eller en oppnevnt person i styret godkjenner betalingen etter at de er registrert og lagt til forfall i nettbanken.

Beløpsgrensene er som følger:

 • For lagskontoer mellom 7 – 13 år vil det kreves dobbel godkjenning på beløp over kr. 500,-
 • For lagskontoer mellom 14 – 18 vil det kreves dobbel godkjenning på beløp over kr. 1000,-
 • For lagskontoer på Damer og herrer senior vil det kreves dobbel godkjenning på beløp over kr 2000,-

Send en epost etter at betalingen er lagt inn:
kontoret@strindheimhandball.no

Når laget endrer økonomiansvarlig er det viktig at det gis beskjed om det slik at vi får endret på fullmakter i banken.

Føring og innrapportering av bevegelsene på lagskonto:

 • Eget skjema i Excel skal benyttes til føring av alle bevegelser på lagets konto
 • Skjema skal inneholde
  • inngående saldo for perioden
  • hver bevegelse i perioden skal føres på egen linje som skal inneholde bilagsnummer , dato og tekst med hva det er i tillegg til at beløpet skal føres i inn eller ut rubrikken.
  • Utgående saldo for perioden
 • Innsending av bilag og skjema skal gjøres hvert kvartal. Frister vil kommuniseres på mail. Det er 4 innsendingsperioder i løpet av et år. Viktig at fristen blir overholdt.
 • Alle bilag merkes med nummer. Starter alltid nytt år med bilag nr 1
 • Alle bilag skal sendes inn sammen med skjemaet i tillegg til kontoutskrifter for perioden.
 • I perioder det ikke er bevegelse skal skjema sendes inn men da med samme inngående og utgående saldo.
 • Innlevering gjøres ved at skjema, bilag og kontoutskrift skannes og sendes på mail til  kontoret@strindheimhandball.no .
 • Det skal være dobbel godkjenning av utbetalinger på lagskontoene (se punkt over).

Utgiftsdekning til trenere og oppmenn fra lagene.

Noen lag velger å gi sine trenere/oppmenn et honorar direkte fra laget. Alle slike avtaler og utbetalinger skal avklares med håndballavdelingen på forhånd og helst i forkant av sesongen. Det er regler for skatter og avgifter som vi som Idrettslag må forholde oss til.

Ved spørsmål til rutinene ta kontakt med:

Berit K.Fossum, 467 84 068,mail kontoret@strindheimhandball.no

Hvordan ta ut kontoutdrag

 • Logg inn i banken www.smn.no
 • Gå på oversikt og velg kontoer
 • Velg arkiv – og kontoutskrifter. Velg deretter periode fra til og hvilken konto man skal ha utskrift av
 • Sett hake i feltet for å lage pdf rapport. Trykk deretter vis bilag

Maler