Økonomiansvarlig

Ihht Norges Idrettsforbunds lover er det ikke anledning for lagene i Strindheim håndball å ha private lagskontoer eller kontantbeholdning. Dette er en beslutning gjort ut fra  Norges Idrettsforbund sine lover hvor det er et krav at alle lagskontoer i et idrettslag skal inkluderes i regnskapet .

Rutine ved oppstart av ny økonomiansvarlig for lag:

Send mail til dagligleder@strindheimil.no og informer om følgende:

 • Økonomiansvarlig for lag/prosjektnr
 • Navn på økonomiansvarlig
 • Personnummer (de 5 siste sifre & ditt navn sendes på sms til 95901410)
 • Mailadresse
 • Telefonnummer

Kontoret melder tilbake på mail når konto og tilgang & innsynsrett på konto er opprettet i Sparebanken 1 SMN (NB: logg inn som «bedrift»: www.smn.no
Oppgjør via Spond og Vipps gjøres tilgjengelig for øko-ansvarlige pr lag. Vi bruker ingen kontanter i vår klubb.

Det er nå klargjort til å bruke Spond for innkreving av egenandeler for alle lagene i håndballavdelinga.

Lagets bankkonto er knyttet inn for hvert enkelt lag. Private oppgjørskontoer er blokkert.

Øko-ansvarlig oppretter dette i egen Spond-gruppe – og oppgjør fra laget er nå koblet direkte opp til lagets konto her i klubben.

Om du sliter, så anbefaler vi å se litt på Spond sine hjelpesider: 

https://club.spond.help/l/no

Direkte info ang innsamling finner du her: 

https://help.spond.com/nb/articles/25987-hvordan-opprette-betalingsforesporsel

D

Dobbel godkjenning

NIF, vårt forsikringsselskap samt revisor krever dobbel godkjenning av ALLE utbetalinger på lagskontoene.
Dobbel godkjenning gjøres av avdelingsleder samt dagligleder.
Økonomiansvarlige på lagene skal kun ha innsynsrett på lagets konto, altså ikke bruksrett.

Vi har etablerer digital løsning via PowerOffice.
Egen SPOND gruppe for alle økonomi-ansvarlige er opprettet.
Koble deg inn via denne gruppekoden: https://group.spond.com/HTSYS.

Når laget endrer økonomiansvarlig er det viktig at det gis beskjed om det slik at vi får endret på fullmakter i banken.

SMN Regnskapshuset er håndballavdelingens – og hele klubbens – regnskapsfører.

Alle bilag mailes til: strindheimil@faktura.poweroffice.net
Gyldige format er: pdf. Styreleder og dagligleder godkjenner og oppgjør skjer ukentlig.

Håndballavdelingens driftskonto nr: 4200 07 16795

Nærmere info samt opplæring gis fra avdelingens ansatte Mona.

Felles skjema til bruk for oss alle kan lastes ned her:

D

Utgiftsdekning til trenere og oppmenn fra lagene.

Noen lag velger å gi sine trenere/oppmenn et honorar direkte fra laget. Alle slike avtaler og utbetalinger skal avklares med håndballavdelingen på forhånd og helst i forkant av sesongen. Det er regler for skatter og avgifter som vi som Idrettslag må forholde oss til.

Ved spørsmål til rutinene ta kontakt med Mona: dagligleder@strindheim.il.no

D

Hvordan ta ut kontoutdrag

 • Logg inn i banken www.smn.no
 • Gå på oversikt og velg kontoer
 • Velg arkiv – og kontoutskrifter. Velg deretter periode fra til og hvilken konto man skal ha utskrift av
 • Sett hake i feltet for å lage pdf rapport. Trykk deretter vis bilag

D

Maler for lag som ønsker å føre sideregnskap:

D

D

D

DD

Føring og innrapportering av bevegelsene på lagskonto:

 • Eget skjema i Excel skal benyttes til føring av alle bevegelser på lagets konto
 • Skjema skal inneholde
  • inngående saldo for perioden
  • hver bevegelse i perioden skal føres på egen linje som skal inneholde bilagsnummer , dato og tekst med hva det er i tillegg til at beløpet skal føres i inn eller ut rubrikken.
  • Utgående saldo for perioden
 • Innsending av bilag og skjema skal gjøres hvert kvartal. Frister vil kommuniseres på mail. Det er 4 innsendingsperioder i løpet av et år. Viktig at fristen blir overholdt.
 • Alle bilag merkes med nummer. Starter alltid nytt år med bilag nr 1
 • Alle bilag skal sendes inn sammen med skjemaet i tillegg til kontoutskrifter for perioden.
 • I perioder det ikke er bevegelse skal skjema sendes inn men da med samme inngående og utgående saldo.
 • Innlevering gjøres ved at skjema, bilag og kontoutskrift skannes og sendes på mail til  kontoret@strindheimhandball.no .
 • Det skal være dobbel godkjenning av utbetalinger på lagskontoene (se punkt over).