Overgang og utlån

I forbindelse med endring av klubbtilhørighet må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder spillere og dommere i alle aldersklasser. Spillere som har utestående medlemskontigent til Strindheim IL eller aktivitetsavgift til håndballavdelingen,vil ikke få godkjent overgang til ny klubb. se § 10

For spillere over 13 år må overgang/utlån gjøres gjennom personlig side i MinIdrett.

Person som ikke har fylt 13 år kan fritt bytte klubb ved å sende melding om dette ved at dennes nye klubb sender melding om dette til den regionen denne klubben tilhører, samt til den tidligere klubben. Slik registrering skal imidlertid begrenses til én pr sesong. Regionene har fullmakt til å dispensere fra dette dersom dette finnes hensiktsmessig av hensyn til personen. For spillere under 13 år brukes forenklet skjema (finnes på din regions side).

  • For ytterligere informasjon om klubbendring, beregning av karantenetid, overgangsgebyr klikk deg inn på overgang hos NHF.
  • Klardato for overganger finner du her.