Personvern (GDPR)

Hos oss er du trygg

  • Vi ber ikke om, og innhenter ikke informasjon om deg via våre nettsider
  • Vi ser kun forenklet, anonymisert besøkstrafikk på våre nettsider
  • Vi har ikke, og tar ikke vare på noen data om deg på våre sider
  • Vi bruker ikke egne cookies (brødsmuler) i løsningen. Kun de WordPress (publiseringsløsningen) selv trenger for å styre visning og innhold.