Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Styret i Strindheim håndball har basert på dette vedtaket besluttet at alle TRENERE i klubben skal søke om og framvise politiattest for å inneha trenerverv i klubben.

Prosedyre for innlevering av politiattest:

  1. Last ned og fyll ut skjema «Bekreftelse på formål med politiattest».
  2. Påfør navnet ditt og ditt fødselsnummer.
  3. Lagre dokumentet og send det elektronisk til kontoret@strindheimhandball.no
  4. Du får skjemaet i retur med underskrift og stempel fra Håndballavdelingen på mail.
  5. Gå til Politiets side for elektronisk søknad: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ . Legg ved skjemaet fra punkt 4. Du vil få en ca dato for ferdigbehandlet søknad. Denne dato sendes kontoret@strindheimhandball.no
  6. Politiattesten vil du få fra Politiet i digital postkasse/postkassa di etter kort tid. Denne sendes kun til søker av politiet,ikke til Strindheim Håndball.
  7. Attesten skal så forevises på kontoret (kun til Berit Fossum eller avdelingsleder fotball ) der den vil bli registrert. Alternativt kan politiattesten scannes og sendes elektronisk til kontoret@strindheimhandball.no

Attesten beholdes av hver enkelt søker. Kontoret/klubben vil ikke beholde en kopi.