Å sitte i sekretariatet

[Klikk her for å logge inn i Live-løsningen]

NB! Benytt felles StrindheimLive-pålogging

Fra 9 år og oppover skal hjemmelaget stille med en-to personer til å sitte i  sekretariatet. Vanligvis fordeles denne jobben blant foreldrene på laget. De første årene er det en enkel og grei oppgave som går ut på å styre klokka og føre kamper Live i Turneringsadmin.

Etter hvert blir det mer jobb, f.eks. med å ta tiden for utvisninger og å styre timeout. Etter hvert som spillerne blir eldre stilles det strengere og strengere krav til sekretariatet. Derfor er det viktig at foreldrene som gjør denne jobben tar den på alvor allerede de første årene, slik at man blir rutinert når kravene skjerpes.

Det er gøy å sitte i sekretariatet. Da er man med i kampen!

Det står mye nyttig informasjon for sekretariatet på handball.no sine sider med Regel 18 – Tidtakeren og sekretær

Veiledning til føring av digital kamprapport (Live) finner du på denne siden (eller nedlastbar versjon her) og litt mer utfyllende på denne siden. Det skal føres digital kamprapport fra 11 år. Brukernavn og passord til føring LIVE får lagene ved å henvende seg til kontoret.

 • Det skal både kjøres tid/resultat på manuell tidtakerutstyr i hall og digital kamprapport
 • I klassen 9-10 år. Kamper registreres i LIVE i denne klassen (kun eksportering til LIVE og signering fra dommere etter kamp). Det meldes ikke inn resultat av kamp. Resultattavle i hallen benyttes ikke,kun tidtaking.
 • I klassen 11 år skal det i tillegg registreres mål, men ingen spillere skal godskrives mål
 • F.o.m klassen 13 år skal det føres full kamprapport.

Om utfylling av kampkort

 • Hjemmelaget skal ta ut kampkortene/føre digital kamprapport. Kampkort finner du ved å gå inn på terminlista til ditt lag og trykke på kampnummer. Møter ikke dommer til kamp skal dette påføres kampkort, det samme gjelder også ved skade på spiller.
 • 7-8 år Fyller ut med navn og fødselsår og navn trener
 • 9-10 år fyller ut med navn, fødselsdato, draktnummer, navn trener.
 • 11-14 år fyller ut alle felt ( 1-13) unntatt tilskuere (9) og dommerutg.(11).Det registreres mål ,adv. og 2 min. (8) under kampen.
 • 16 år og opp, fyller ut alle felt (1-13)
 • 7-8 år stiller med barnekampledere på hjemmekamper
 • 9-11 år klubben setter opp banekampledere.Laget ordner med sekreteriat og tidtakere (viktig at det benyttes tidtavle i hallen,slik at barnekampledere slipper å følge med når omgang/kamp er ferdig, men får «beskjed » via tidtavle.
 • 12 år og opp stiller med sekretariat.(10)