Bringserien, Lerøyserien o.l.

Våre lag vil sannsynligvis stå med arrangementsansvar ved kvalifisering og seriespill i økende grad i kommende sesonger.

Vi tenker her spesielt på Lerøyserien og Bringserien.
Styret har utarbeidet retningslinjer og fordeling av arbeidsoppgaver når slike arrangementer skal gjennomføres.

Ansvarsområder for laget som er i aksjon før, under og etter avvikling

  • Kontakt med Region evt. NHF ang. haller, dommere, kampoppsett, m.m..
  • Kontakt med tilreisende lag – evt. bistå med tilbud om overnatting.
  • Annonsere på hjemmeside, FB og evt.produksjon av plakater.
  • Skaffe sekretariat. Husk at tidtaker ofte skal være klubbnøytral – dvs ikke medlem i noen av klubbene som spiller kampen!
  • Skaffe kamprapporter.
  • Etablere speakertjeneste.
  • Salg av billetter – sjekk anbefalte priser!
  • Kaffesalg – husk å sørge for godkjenninger!
  • Rydding i hallen under og etter arrangementet.
  • Kjøre Kamper Live
  • Sende kamprapport innenfor angitte frister.
  • Send oppgjørsskjema til oppgitt adresse innenfor angitte tidsfrister.

Berit på kontoret kan være behjelpelig med endel utstyr til Kafe og sekreteriat.