Meld skade

Hva gjør du når det har skjedd en skade i forbindelse med håndball?

Hvis en skader seg under trening, kamp eller reise i forbindelse med håndball er det viktig at skaden varsles til forsikringsselskaper så fort som mulig og på riktig måte. Ved skade under kamp,må dette påføres kampkort (ta kontakt med sekreteriatet om dette)

Spillere under 13 år (og trenere) er forsikret gjennom sitt medlemskap i Strindheim Idrettslag. Det er derfor viktig at alle er registrerte medlemmer slik at en er dekket.

Spillere over 13 år, dommere og trenere med lisens er dekket gjennom sin Lise/Lise Pluss lisens. Det er krav om at alle over 13 år som spiller håndball har lisens (ikke frivillig).

Spillere under 13 år:

Spillere over 13 år som har tegnet Lise/Lise Pluss lisens:

  • Husk å få en bekreftelse fra trener/ leder på at opplysningene på skademeldingen er riktig.Du må også ha en bekreftelse fra Idrettslaget på at du er medlem.
  • Få råd fra noen med spesial­kompetanse på idretts­medisin, og som er tilknyttet kvalitets­sikrede steder for behandling og utredning.

Hvem hjelper deg med hva?

  • Spørsmål om lisens og forsikring: Kontakt klubben din eller les mer på handball.no
  • Spørsmål om erstatning: Skriv til Gjensidige eller ring 03100, tast 1 og deretter 5

Skader og aktivitetsavgift

  • Spillere som blir skadet i løpet av sesongen og kan dokumentere dette fra helsepersonell, kan søke om redusert aktivitetsavgift i fraværsperioden. Fraværsperioden må utgjøre mer enn halvparten av treningsperioden.