Meld skade

Hva gjør du når det har skjedd en skade i forbindelse med håndball?

Hvis en skader seg under trening, kamp eller reise i forbindelse med håndball er det viktig at skaden varsles til forsikringsselskaper så fort som mulig og på riktig måte.

Spillere under 13 år (og trenere) er forsikret gjennom sitt medlemskap i Strindheim Idrettslag. Det er derfor viktig at alle er registrerte medlemmer slik at en er dekket.

Spillere over 13 år, dommere og trenere med lisens er dekket gjennom sin Lise/Lise Pluss lisens. Det er krav om at alle over 13 år som spiller håndball har lisens (ikke frivillig).

Spillere under 13 år:

Spillere over 13 år som har tegnet Lise/Lise Pluss lisens:

  • Husk å få en bekreftelse fra trener/ leder på at opplysningene på skademeldingen er riktig.Du må også ha en bekreftelse fra Idrettslaget på at du er medlem.
  • Få råd fra noen med spesial­kompetanse på idretts­medisin, og som er tilknyttet kvalitets­sikrede steder for behandling og utredning.

Hvem hjelper deg med hva?

  • Spørsmål om lisens og forsikring: Kontakt klubben din eller les mer på handball.no
  • Spørsmål om erstatning: Skriv til Gjensidige eller ring 03100, tast 1 og deretter 5

Skader og aktivitetsavgift

  • Spillere som blir skadet i løpet av sesongen og kan dokumentere dette fra helsepersonell, kan søke om redusert aktivitetsavgift i fraværsperioden. Fraværsperioden må utgjøre mer enn halvparten av treningsperioden.