Bidra i støtteapparatet

Når du gjør en jobb for laget, inntar du en viktig rolle i støtteapparatet rundt det. Det er mange roller man kan ha, og ingen lag har alle rollene. Noen personer inntar flere roller, og noen roller overlapper hverandre. Roller er en grei måte å fordele arbeidsoppgaver på, slik at flest mulig kan bidra. Beskrivelsene her under av typiske roller er laget av foreldrekontakter som har lang erfaring med forskjellige roller. De kan allikevel ikke regnes som utfyllende eller fasit på noen måte, men en god pekepinn på hva du kan bidra med.

Om du har lyst til å bidra i støtteapparatet tar du enten kontakt med foreldrekontakten på laget ditt, eller med oss på kontoret – så hjelper vi deg i gang. På forhånd takk!

Cupansvarlig

 • Finne/komme med forslag til cuper
 • Melde på cup
 • Påmelding av spillere til cupen
 • Sørge for at deltakeravgift betales
 • Sørge for at transport ordnes/undersøke transportmuligheter
 • Lage lister over deltagere og informere klubben om hvem som reiser, ved reisecup
 • Gi nødvendig informasjon til de som skal på cup
 • Organisere vakter som skal overnatte sammen med spillerne på cupen

Dommeransvarlig

 • Sette opp hvem som skal sitte i sekreteriatet på hjemmekamper.

Dommervert

 • Alle lag skal stille med en dommervert på lagets hjemmekamper.
 • Oppgaven som dommervert rullerer på laget på lik linje som sekretariatet. Dommerverten skal sørge for at dommerne (som ofte er unge) blir mottatt og behandlet bra.
 • Dommerverten skal også slå ned på evt. negativ oppførsel blant publikum (kommentarer til spillere/dommere). Les mer om dette her: Norges Håndballsforbunds dommervertsinnstruks.

Dugnadsansvarlig (klubb)

 • En ansvarlig mot klubben for å følge opp Camp Strindheim, Håndballskole. Treningsleir og salgsdugnad for klubben

Dugnadsansvarlig (lag)

 • Koordinere lagets dugnad ved Strindheim arrangement: Lage og melde inn vaktlister, Informere om rutiner og plikter med oppdraget. Skaffe evt. ekstra dugnader til laget, koordinere dugnadsinnsats.

Foreldrekontakt

 • Materialforvalter (drakter etc.)
 • Økonomiansvarlig: Se egen informasjon
 • Fordeling av dugnader / dugnadsansvarlig for gruppa
 • Webansvarlig: Delta på foreldrekontaktmøter, sende ut informasjon til foreldre, påmelding cup/seriespill, Koordinering av sosiale arrangement, vedlikeholde medlemslister.

Legg merke til at mange av disse oppgavene finnes under andre roller også.

Kamp – kaffe/kiosk

 • Sette opp en liste over ansvarlig for kaffe/kake salg på hjemmekampene
 • Lage prisliste
 • Lage en veiledning for hvor mye som trengs av salgsvarer og hva som skal gjøres. Evt fylle opp med kopper, servietter og vekslepenger

Materialforvalter

 • Hente ut spilletrøyer til laget når sessongen starter og dele ut til spillerne. Fylle ut skjema på hvem som har hvilke drakter og sørge for at alle skriver kontrakt «lån av spillertrøye». Dette sendes til kontoret.
 • Samle sammen spilletrøyene når sesongen er ferdig, gi beskjed dersom det er noen som må ha større trøyer neste år.
 • Sørge for at det er nok vester tilgjengelig.
 • Organisere bortedrakter dersom laget har det. Fylle opp førstehjelpsskrinet

Oppmann

 • Administrasjon av det «ikke-sportslige» rundt kamper (primært ved hjemmekamper); Koordinere evt kampflyttinger med regionen og motstanderlag, fylle ut digital kamprapport for eget lag, og evt følge opp at bortelaget fyller ut kampkortet før kamp
 • Noen lag lar oppmann plukke ut (på rundgang i foreldregruppa) hvem som skal sitte i sekretariat/være dommervert
 • Noen lar også oppmann ha et ekstra draktsett eller to i tilfelle noen har glemt, eller at noen skal hospitere på kamp
 • Mange lar også oppmann sørge for å ta med nødvendig førstehjelpsutstyr og forbruksmateriell (tape, is, osv) på kamp
 • Legg merke til at mange av disse oppgavene finnes under andre roller også.

Bydelshall-ansvarlig

 • Ansvar for å sette opp foreldre til vakter de ukene de får tildelt (viktig å sende ut oversikten i god tid slik at det er mulighet å bytte vakter -sende ut info/liste til foreldre inklusiv rutiner)
 • Ansvarlig for å sende ut kode til hallen dagen før vaktuken starter
 • Sørge for at ansvarlig Bydelshallen i Strindheim Håndball får tilsendt oversikt over hvem som skal ha vakter i god tid før vaktuken (trenere deltar ikke på denne dugnaden)
 • Økonomiansvarlig får oversikt over hvem som har deltatt på vaktene i forhold til fordeling av penger på spillerkonto
 • Bydelshallansvarlig er bindeledd mot foreldre, samt de som bruker hallen den aktuelle uken.

Reisekoordinator

 • Bestille transport og overnatting (Landsdekkende,regionale og evt.seriekamper).
 • Jobbe sammen med cupansvarlig.
 • Påmelding.
 • Levere liste til Strindheim Håndball (kontoret) om hvem som er med på reise. Navn, navn på pårørende, tlf.
 • Mat

Sosialansvarlig

 • Sørge for at det sosiale blir en viktig del av lagbyggingen
 • Legge til rette for sosiale arrangement/møteplasser utenom det sportslige
 • Foreldreinvolvering (foreldrefest, publikum ++)
 • Spillemøter med sosial avslutning?
 • Turer, avslutninger, kveldstreff, sosialt på cuper

Sponsoransvarlig

 • Ansvar for å skaffe inntekter til laget (sponsorintekter, dugnadsoppgaver, loddsalg, og annet).

Trener

 • Ansvar for å forberede og gjennomføre treninger / det sportslige på laget.
 • Oppfølging av treneransvar mot klubben som beskrevet på nettsidene.

Web ansvarlig

 • Hvis ønskelig: Organisere Facebook-gruppe for laget. (gruppen skal opprettes av kontoret)

Økonomiansvarlig

 • Ha oversikt over regnskapet for laget (inntekter/utgifter)
 • Oversikt over «spillekontoer» – hvor mye hver spiller har opparbeidet seg gjennom deltagelse på dugnader etc.
 • Betale påmeldingsavgifter til cuper og seriespill
 • Få inn egenandeler fra spillere
 • Lagskonto opprettes under Strindheim Håndball som eier.
 • Regnskap skal leveres inn fra hvert lag til styret hvert kvartal.