Strømming og ungdoms- og breddehåndball

Siste nytt pr 06.06.2023:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2023/veileder-fra-datatilsynet-om-stromming-av-idrett-for-utovere-under-18-ar/

Veileder fra Datatilsynet om strømming av idrett for utøvere under 18 år

Av Idrettsforbundet • 6. jun 2023

Datatilsynet har i dag publisert en ny veileder for strømming av idrettsarrangement for utøvere under 18 år.

Strømming av idrett reguleres av personvernregelverket. Datatilsynet har nå publisert ny veiledning om strømming av idrettsarrangement for barn og unge for å hjelpe til med å tydeliggjøre reglene.

Se informasjon om veilederen fra Datatilsynet her:

NIF ble i dag blitt gjort kjent med offentliggjøring av Datatilsynets veileder for strømming av idrettsarrangement for barn og ungdomsidrett.

– Vi vil sette oss grundig inn i veilederen, gå i dialog med Datatilsynet og idrettsorganisasjonen, komme med relevante innspill innen 30. juni og inkludere opplysningene vi nå har mottatt fra Datatilsynet i strømmeutvalgets videre arbeid, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund og legger til:

– Strømmeutvalget vil avgi sin rapport med sine anbefalinger i høst. Rapporten vil være viktige innspill for idrettsstyrets behandling av spørsmål knyttet til strømming av ungdomsidretten. Vi vil samtidig oppfordre alle arrangører av idrettsarrangementer til å sette seg grundig inn i Datatilsynets veileder. 

KRONIKK FRA NHF: Flere medier har løftet debatten om strømming av ungdoms- og breddeidrett den siste tiden.


23.12.22 kl. 09:29

I den forbindelse ønsker vi i Norges Håndballforbund å tydeliggjøre hvorfor vi mener dette er den rette veien å gå for våre klubber og medlemmer. 

Sammen med øvrige deler av norsk idrett ønsker vi å få filming i idretten inn i trygge og mer kontrollerte former. Dette gjøres i samarbeid med TV 2 og Amedia, og deres selskap MyGame. Vi ønsker ikke å filme barn, og er derfor glade for at idrettsstyret i juni vedtok at strømming er lov kun fra 15-årsklassen og eldre. Det er utviklet svært strenge retningslinjer for dette, med ekstra hensyn til de som trenger personvernet mest.   

Strømming av breddeidretten er en del av totalsatsningen som vi, øvrige særforbund og de nevnte medieselskapene har satt i gang for å synliggjøre og øke interessen for norsk idrett. Flere klubber sliter fortsatt med etterdønninger og lavere oppslutning etter pandemien. Et trygt, kontrollert og tilgjengelig strømmetilbud vil bidra til mer synlighet for den store bredden i lokalidretten, og idretten vil bli mer tilgjengelig landet rundt for familie og venner som ikke har anledning til å besøke hallen.

Det filmes stadig med en rekke kameraer i norske idrettshaller, hvor brukerne verken forholder seg til idrettens retningslinjer som ble vedtatt i sommer eller det generelle lovverket. Mye av dette legges ut på sosiale medier, uten noen form for kontroll eller hensyn til personvern. Vi er overbevist om at overordnede, klare retningslinjer og et oversiktlig rettighetsbilde vil ha en oppdragende effekt på de som filmer fra breddeidretten uten riktig klarering.

Dette er grunnen til at vi og fem andre norske særforbund, sammen med Norges Idrettsforbund, har forsøkt å få filmingen inn i mer kontrollerte former. Den avtalen vi i Norges Håndballforbund har inngått med MyGame om strømming av breddehåndballen, reguleres av retningslinjer og personvernløsninger som er av de strengeste i verden innen sin kategori.

Eksempelvis:

  • Det kan kun strømmes fra kamper fra 15-årsklassen og eldre.
  • Filmingen fokuserer på selve spillet med avstandsbilder, og ikke på enkeltspillere.
  • Alle har rett til å reservere seg mot at kamper blir filmet. Dette gjøres via Min Idrett-appen. Reservasjon krever ingen begrunnelse, og ingen vil få vite hvilken spiller som har lagt den inn. 
  • Ingen kamper med spillere på hemmelig adresse blir filmet. Idrettens systemer samkjøres mot folkeregisteret en gang i døgnet, med de nødvendige krav til beskyttelse av enkeltpersoner, slik at dette skjer automatisk.
  • Det er strenge regler for hvor lenge kamper kan lagres.
  • Det er utviklet en totrinns sikkerhetsnøkkel som gjør at kameraene bare kan være i bruk under aktiv kamp.
  • Kameraene er koblet til idrettens egne datasystemer. Kun når en kamp er programmert på forhånd i våre digitale turneringssystemer, kan et kamera slås på, og det må da startes manuelt i sekretariatet.  

De seks særforbundene som i disse dager ruller ut kamera i Idretts-Norge har hatt flere dialoger om personvern, med spesielt tung vekt på å finne de beste løsninger for ungdomsklassene. Norges Idrettsforbunds retningslinjer er en konsekvens av slike samtaler, og det ble nylig gjennomført et seminar i regi av idretten der dette temaet stod på agendaen.

Det er også en økonomisk mulighet i dette prosjektet for alle norske klubber, gjennom at abonnentens selvvalgte favorittklubb mottar 20 prosent av betalingene.

Vi oppfordrer foreldre og klubber til å sette seg inn prosjektet. Snakk med din lokale klubb eller din region, eller Norges Håndballforbund sentralt, dersom dere trenger mer informasjon.

Det må også understrekes at ingen klubber er pålagt å bli eksponert for strømming eller å montere kamera. Dette er et godt regulert tilbud for å øke engasjementet og oppmerksomheten til norsk idrett blant ungdom og bredden, og for å kunne øke inntektene for den enkelte klubb. Svært mange klubber og enkeltpersoner har overfor oss uttrykt entusiasme over prosjektet, mens andre ønsker å reservere seg. Dette har vi naturligvis respekt for.

Lykke til med håndballen landet rundt i 2023 – med eller uten strømming!

Erik Langerud
Generalsekretær
Norges Håndballforbund

Vi anbefaler alle våre til å sette seg godt inn i regelverket:

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/artikler/streaming-og-live-oppdateringer-av-idrettsarrangement/