Styremøte med påfølgende foreldrekontaktsmøte 13.06.

Minner om styremøte 13 juni og påfølgende foreldrekontaktsmøte. Fint
hvis noen fra SU kan delta på Foreldrekontaktsmøte.

Husk innmelding til komiteene snarlig. Få lag har respondert og fristen gikk ut 31.05.

Foreldrekontaktsmøte 13 juni kl 19.00-20.00 i klubbhuset 2 etg. Myra

Vi inviterer alle til et siste Foreldrekontaktsmøte før ferien.

Agenda

Sesongavslutning
Sommertrening
Status styret
Status komite
Røros
Camp Strindheim

Viktig at alle lag stiller på dette møte, er dere usikker på hvem som
blir foreldrekontakt til høsten så fint hvis noen tar ansvar å stiller
inntil det er avklart.

mvh Straub