Treneravtaler og sesongrapporter

Alle som deltar som leder på organiserte treninger i Strindheim Håndball skal ha kontrakt med avdelingen. Alle trenere må være medlem i Strindheim IL

Spillergruppen sender inn en felles avtale for alle sine trenere (gjelder seriespill 6-12 år). Skriv ut en kopi av avtalen, signer og send den sammen evt. kopi av kompetansebevis til kontoret innen 1. juni. Mail: dagligleder@strindheimil.no
Dette gjelder også trenere som fortsetter neste sesong. Strindheim Håndball ved avdelingsleder sender signert kontrakter i retur til innsender.

Trenere som ikke sender inn kontrakter innen 1. januar vil  ikke kunne heve trener-godtgjøring (gjelder klassene 13-senior).

Etter hver sesong skal alle trenere skrive en sesongrapport til styret. Dette gjøres for at styret skal få en oversikt av hvordan lagene drives og om det eventuelt er forhold som administrasjonen/sportslig utvalg kan bistå med. Sesongrapporten skal sendes til kontoret innen 15 april. Utbetaling av honorar/godtgjørelse (se under) kommer ikke til utbetaling før sesongrapporten er levert inn.

Det må være inngått treneravtale, politiattest må være forevist og sesongrapport må være innsendt før honorar blir utbetalt. Maksimalt totalbeløp som kan utbetales til en treningsgruppe er avhengig av hvilken årsklasse som trenes. Satsene for de forskjellige årsklassene er gitt i tabellen under. Det presiseres at satsene gjelder for hver treningsgruppe og ikke for antall påmeldte lag. Hvis en treningsgruppe har flere trenere, deles honoraret mellom trenerne.

Utgiftsdekning til trenere og oppmenn fra lagene.

  • Noen lag velger å gi sine trenere/oppmenn et honorar direkte fra laget. Alle slike avtaler skal avklares med håndballavdelingen på forhånd og helst i forkant av sesongen. Utbetaling går via lagets øko-ansvarlige og administrasjonen.
  • Det skal tegnes egne kontrakter mellom lag & avdelingen
  • Det er regler for skatter og avgifter som vi som Idrettslag må forholde oss til. Oppgjør går via SMN regnskap.

Aktivitetsavgift for barn på eget lag.

Definert hovedtrener ihht trenerkontrakt for sesongen, som kan dokumentere Trener 1 eller gjennomfører Trener 1 (i seriespill i klassene 13-14-15) eller Trener 2 (årsklassene 15-18) i løpet av sesongen, kan søke fritak for aktivitets-avgift for eget barn på eget lag.

Trenerhonorar og kompetansetillegg (kr 1500) utbetales i sin helhet ved sesongslutt.

PÅMELDT I klasseUtbetales vår
8-12  0,-
13 -14-15 Trenerhonorar 3500 (1 pr lag).
16 og eldreEgne avtaler

Tilleggssatser

For trenergrupper hvor en eller flere trenere kan dokumentere kompetanse (kurs) blir det til gruppen gitt et tillegg som vist i tabellen under.

Legg merke til at det ikke gis kompetansetillegg i årsklassene f.o.m. 13 år og oppover for aktivitetslederkurs.

klasseKurskravTotalt pr. sesong
Til og med 12 Aktivitets-kurs i regi av NHF eller tilsvarende kompetanseIngen
13 -14 – 15 Trener 11500
13 -14 – 15 Trener 22100
13 -14 – 15 Trener 33500