Treneravtaler og sesongrapporter

Alle som deltar som leder på organiserte treninger i Strindheim Håndball skal ha kontrakt med avdelingen.Alle trenere må være medlem i Strindheim IL

Spillergruppen sender inn en felles avtale for alle sine trenere (gjelder aldersgruppen 6-14 år). Skriv ut en kopi av avtalen, signer og send den sammen evt.kopi av kompetansebevis til kontoret (se kontaktinfo nederst på siden) innen 1. juni. Dette gjelder også trenere som fortsetter neste sesong. Strindheim Håndball v/avdelingsleder sender signerte kontrakter i retur til innsender.

Trenere som ikke sender inn kontrakter innen 1.januar vil  ikke kunne heve trenergodtgjøring (gjelder 12-senior).

Etter hver sesong skal alle trenere skrive en sesongrapport til styret. Dette gjøres for at styret skal få en oversikt av hvordan lagene drives og om det eventuelt er forhold som administrasjonen/sportslig utvalg kan bistå med. Sesongrapporten skal sendes til kontoret innen 15 april. Utbetaling av honorar/godtgjørelse (se under) kommer ikke til utbetaling før sesongrapporten er levert inn.

Det må være inngått treneravtale, politiattest må være forevist og sesongrapport må være innsendt før honorar blir utbetalt. Maksimalt totalbeløp som kan utbetales til en treningsgruppe er avhengig av hvilken årsklasse som trenes. Satsene for de forskjellige årsklassene er gitt i tabellen under. Det presiseres at satsene gjelder for hver treningsgruppe og ikke for antall påmeldte lag. Hvis en treningsgruppe har flere trenere, deles honoraret mellom trenerne.

Utgiftsdekning til trenere og oppmenn fra lagene.

  • Noen lag velger å gi sine trenere/oppmenn et honorar direkte fra laget. Alle slike avtaler og utbetalinger skal avklares med håndballavdelingen på forhånd og helst i forkant av sesongen.
  • Det skal tegnes egne kontrakter med avdelingen
  • Det er regler for skatter og avgifter som vi som Idrettslag må forholde oss til.

Aktivitetsavgift for barn på eget lag.

Definert hovedtrener ihht trenerkontrakt for sesongen, som kan dokumentere Trener 1 eller gjennomfører Trener 1 (årsklassene 12-14 år) eller Trener 2 (årsklassene 15-18) i løpet av sesongen, kan søke fritak for aktivitetsavgift for eget barn på eget lag.

Trenerhonorar og kompetansetillegg utbetales i sin helhet ved sesongslutt.

ÅrsklasseUtbetales vår
8-12 år 
13 og 14 år4900
16 år og eldreEgne avtaler

Tilleggssatser

For trenergrupper hvor en eller flere trenere kan dokumentere kompetanse (kurs) blir det til gruppen gitt et tillegg som vist i tabellen under.

Legg merke til at det ikke gis kompetansetillegg i årsklassene f.o.m. 13 år og oppover for aktivitetslederkurs.

ÅrsklasseKurskravTotalt pr. sesong
Til og med 12 årAktivitets-kurs i regi av NHF eller tilsvarende kompetanseIngen
13 -14 årTrener 11750
13-14 årTrener 22100
13-14 årTrener 33500