Trenerkurs- og tips

Strindheim Håndball ønsker å engasjere mange foreldre rundt lagene våre.Trenerrollen er en av disse. For å bli trygg i rollen som trener er det greit å ha noen grunnkurs. På denne siden finner dere en oversikt hva NHF tilbyr på utdanningssiden. Se spesielt på denne siden som omhandler trenerkurs.

Hovedtrener for spillere opp til 11 år skal minimum ha gjennomført «Innføring i barnehåndball».

Hovedtrener for utøvere f.o.m. 12 år og oppover, skal minst ha «Trener 1 kurs«. For de som ikke har dette, skal kurset gjennomføres innenfor kommende sesong.

Kursene til og med Trener 2 er gratis for alle som har en rolle i Strindheim Håndball.

Treningstips

Norges Håndballforbund tilbyr gjennom sine nettsider store mengder fagmateriell innenfor ulike områder. Det produseres også fortløpende nytt stoff, samtidig som gammelt stoff oppdateres og videreutvikles.

Siden med navnet «Håndballtrening» er forbundets portal for alt stoff som er knyttet til håndballfaget. Her finner du lenker videre til de ulike fagressursene og det legges ut nyhetssaker når nytt stoff er tilgjengelig innenfor ulike områder.

Norges Håndballforbund Håndballtrening

Den Danske idrettsorganisasjonen DGI har en side med mange gode øvelser for ulike nivåer og vanskelighetsgrader.

DGI Trænerguiden – øvelser

Minihåndballaktiviteter

Gjennom sesongen arrangeres det minihåndballcuper rundt om i regionen

Flere av disse blir publisert gjennom denne siden om du ønsker info om andre cuper kan du se på denne siden eller kontakte oss på kontoret@strindheimhandball.no