Støtte til trenere

Ingen reduksjon i aktivitetsavgift for trenere som spiller håndball

Trenere som spiller for Strindheim Håndball gis ingen reduksjon i aktivitetsavgift for egen eller barns deltagelse.

Aktivitetsavgift for barn på eget lag.

Definert hovedtrener i henhold til trenerkontrakt for sesongen, som kan dokumentere Trener 1 eller gjennomfører Trener 1 (årsklassene 13-15 år) eller Trener 2 (årsklassene 15-18) i løpet av sesongen, kan søke fritak for aktivitetsavgift for eget barn på eget lag.