Oppstart 2017 kullet i Strindheim håndball

Dette vet vi flere har ventet på, og vi beklager at det har tatt litt tid. Men nå ønsker vi endelig velkommen til oppstartsmøte for foreldre til 1. klassingene som var på håndballskolen, samt andre som har lyst til å prøve håndball. Spre gjerne ordet om oppstartsmøtet. 🙂 På dette møtet vil dere få mer informasjon om klubben, om barnehåndballen i sin helhet, ulike roller i et lag, hvordan organisere treninger og kamper, samt informasjon om treningstidene framover. Som tidligere beskrevet, så er barneidretten i stor grad basert på dugnad, og det er foreldre som innehar alle rollene på et lag, med god støtte fra andre foreldre i klubben. Alle nyoppstartede lag vil i tillegg få en mentor/kontaktperson i sportslig utvalg, som vil være tilgjengelig for spørsmål og hjelp. Så tenk gjerne over om det er noen roller du kan bidra inn med på laget (hovedtrener, hjelpetrener, foreldrekontakt, økonomiansvarlig, evt. sosialansvarlig) før møtet. Det er som sagt ikke et krav om håndballkunnskap på dette nivået, og man får gratis trenerkurs gjennom klubben om man ønsker det. I tillegg finnes det masse fine ressurser/nettsider når man skal planlegge treninger.
Oppstartsmøtet vil skje allerede i neste uke og vi har delt opp etter skoler og gutte/jentelag:

– Mandag 13. november kl 18-19. Jenter fra Strindheim skole.

– Mandag 13. november kl 19-20. Gutter fra Strindheim skole.

– Tirsdag 14. november kl 18-19. Jenter fra Åsvang skole.

– Tirsdag 14. november kl 19-20. Gutter fra Åsvang skole.

Møtet vil bli avholdt på klubbhuset på Leangen (Myra) i regi av sportslig utvalg.
Adresse: Peder Østlunds vei 9.
Mandag: i det grå huset (2. etg) med logoen til Strindheim IL.
Tirsdag: i det røde huset i sokkelen.
VEL MØTT! 🙂