Retningslinjer streaming og personvern

(PDF versjon av teksten nedenfor finner du her)

På grunn av koronasituasjonen vi alle befinner oss i er det blitt stadig vanligere at en eller flere foreldre filmer (streamer) barnas kamper til glede for de som ikke har anledning til å være til stede selv.

Selv om dette er et hyggelig og omtenksomt tiltak, trenger vi å sikre at vi på best mulig måte ivaretar den enkeltes rett til personvern. For å sikre dette, men samtidig kunne tilby muligheten for foreldre å følge barnas kamper, har vi valgt å støtte oss på det arbeidet og avklaringene Idrettsforbundet har gjort rundt dette. 

Vi ber derfor alle lag innhente samtykke om publisering av bilder og film (dersom dette ikke allerede er gjort) og ta vare på disse. Her er link til samtykkeskjemaet.

Selv om retningslinjene er beskrevet på side 2 i samtykkeskjemaet over, henviser vi også til Idrettsforbundets utvidede artikler her, og anbefaler at rette ansvarlige setter seg inn i, og retter seg etter disse. 

Utover disse ber vi om at lagrede opptak blir slettet senest innen 10 dager av den som filmet kampen, og at lagrede opptak ikke deles utover opprinnelig streaming-sted (Youtubekanal, Facebookgruppe etc.).

Husk også å innhente samtykke fra dommerne for gjeldende kamp.

Når det gjelder de praktiske forholdene rundt selve streamingen (slik som hvem som kan bli med inn på kampene og gjøre dette) er det viktig å påse at de skjer innenfor rammene av gjeldende retningslinjer for bl.a. smittevern.